Jdi na obsah Jdi na menu
 


K vyřízení úmrtního listu je potřeba

  • občanský průkaz objednavatele
  • rodný list objednavatele
  • občanský průkaz zemřelé/ho
  • rodný list zemřelé/ho
  • oddací list zemřelé/ho
     

 

Úmrtní list vyřídí

  • patřičný městský úřad - matrika

 

Informační povinnost o mimosoudním řešení sporů

Ve smyslu a podle ustanovení § 14 až § 20d – 20m zákona č. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli (klientu) tato

INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH  SPORŮ:
Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je: ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE – www.coi.cz.
Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odst. 1) v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.